רשק שיא ונָל

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון

Blog Image
לגרל רדחש ךורא םסיק ההיז אל ח"היב :העיבת

מטופל טוען שבמשך יותר משנה כשלו צוותים מרמב"ם ומבני ציון לזהות קיסם באורך 4 ס"מ, ולדבריו נגרמה לו נכות. משרד הבריאות: הוא קיבל טיפול נכון