הליך תביעת רשלנות רפואית – כיצד מתנהל?

לא כל נזק אשר נגרם במהלך טיפול רפואי מקורו בטיפול רשלני, בכל פרוצדורה רפואית קיימים סיבוכים אפשריים המתרחשים גם כאשר שהטיפול שניתן היה בהתאם לסטנדרט המקובל. בשל כך יש לבדוק האם מקור הנזק שנגרם נבע מהתממשות הסיכון הצפוי והידוע, או בטיפול שניתן לא כראוי.

בנוסף על כך, הליך משפטי זה כרוך בהוצאות כספיות ולכן ישנה חשיבות משמעותית להבנת המקרה לעומק בהיבט המשפטי ובהיבט הרפואי כמקשה אחת על כל פרטיו . באמצעות התייעצות עם מיטב הרופאים המומחים בתחום ושכלול כל הגורמים הנוספים ניתן לבצע הערכה לשווי וסיכוי התביעה להסתיים בהצלחה.

לפסקה מלאה...
Close

הליך תביעת רשלנות רפואית – כיצד מתנהל?

לא כל נזק אשר נגרם במהלך טיפול רפואי מקורו בטיפול רשלני, בכל פרוצדורה רפואית קיימים סיבוכים אפשריים המתרחשים גם כאשר שהטיפול שניתן היה בהתאם לסטנדרט המקובל. בשל כך יש לבדוק האם מקור הנזק שנגרם נבע מהתממשות הסיכון הצפוי והידוע, או בטיפול שניתן לא כראוי.

בנוסף על כך, הליך משפטי זה כרוך בהוצאות כספיות ולכן ישנה חשיבות משמעותית להבנת המקרה לעומק בהיבט המשפטי ובהיבט הרפואי כמקשה אחת על כל פרטיו. באמצעות התייעצות עם מיטב הרופאים המומחים בתחום ושכלול כל הגורמים הנוספים ניתן לבצע הערכת שווי וסיכוי התביעה להסתיים בהצלחה.

מתי ניתן לתבוע וכיצד מתנהלת תביעת רשלנות רפואית?

מחד, לא בכל מקרה שבו נגרם נזק גוף כתוצאה מטיפול רפואי ניתן להגיש תביעה משפטית בעילה של רשלנות רפואית. בטיפולים רפואיים רבים ישנו סיכון להתממשותם של נזקים צפויים מראש המוכרים וידועים כחלק מהפרוצדורה הרפואית.

מאידך, לא בכל מקרה שבו ניתן טיפול רפואי רשלני ניתן להגיש תביעה משפטית!! למשל, התרחשות לידה מוקדמת בשל אי הפניית האישה לשמירת היריון והולדת ילוד פג שהתפתח באופן תקין ללא נזק.

רק השילוב בין שני המקרים מאפשר להגיש תביעה משפטית בעילה של רשלנות רפואית - טיפול רפואי שבוצע ברשלנות שגרם לנזק!

פגישת היכרות

הפגישה נערכת ללא התחייבות או עלות מראש, ולאחריה עורכים בחינת ראשונית של המקרה הכוללת בין היתר עבודה שוטפת עם מקורות אקדמאיים מובילים כגון אתר הספרייה האמריקנית לרפואה, וספרי רפואה רלוונטיים, זאת על מנת להבין את המקרה הרפואי לשם הערכת שווי וסיכויי התביעה בצורה מדויקת ככל שניתן.

איסוף חומר רפואי והתייעצות ראשונית עם רופא מומחה

על פי חוק, כיום במדינת ישראל לא ניתן להגיש תביעה משפטית בעילה של רשלנות רפואית מבלי שתצורף לה חוות דעת רפואית שנערכה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי עליו עומדת התביעה. בשל כך, לאיכות חוות הדעת הרפואית יש משקל גדול ומשמעותי בכל הנוגע להצלחת התביעה וקבלת הפיצוי, כמו כן, ליכולתו של הרופא המומחה העורך אותה להגן על חוות דעתו בבית המשפט בחקירה נגדית על ידי עורכי הדין של הצד הנתבע.

לפסקה מלאה...
Close

איסוף חומר רפואי והתייעצות ראשונית עם רופא מומחה

על פי חוק, כיום במדינת ישראל לא ניתן להגיש תביעה משפטית בעילה של רשלנות רפואית מבלי שתצורף לה חוות דעת רפואית שנערכה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי עליו עומדת התביעה. בשל כך, לאיכות חוות הדעת הרפואית יש משקל גדול ומשמעותי בכל הנוגע להצלחת התביעה וקבלת הפיצוי, כמו כן, ליכולתו של הרופא המומחה העורך אותה להגן על חוות דעתו בבית המשפט בחקירה נגדית על ידי עורכי הדין של הצד הנתבע.

מסיבה זו, אנו במשרדנו מקדישים תשומת לב רבה ביותר לבחירת המומחה המתאים לכל מקרה, כך שחוות הדעת תהא כזו שתמצה ותתאר בבהירות ובענייניות את האירוע הנדון, הכשלים הרפואיים והחריגה מהסטנדרט הרפואי הסביר והמקובל הנדרש מצוות הרפואי המטפל.

הגשת תביעה וקבלת פיצוי

הליך התביעה עשוי לעיתים רבות להתמשך החל ממספר חודשים ועד שנתיים והנו כרוך בדיונים מתמשכים בבית המשפט ומחוצה לו. לשם השגת הפיצוי המרבי בזמן הקצר ביותר, נדרש ניהול יעיל של התיק המחייב הכרת סדרי הדין בבית המשפט, זאת על מנת למנוע 'משיכת זמן' על ידי הנתבעים.