img

רשלנות רפואית בילדים

לרשלנות רפואית בילדים קיימת מידת חומרה גבוהה במיוחד, זאת מאחר שבמרבית המקרים הנזק שנגרם לילדים בשל הטיפול הרפואי הכושל מתגבר ככל שחולף הזמן בהתאם לגדילה וההתפתחות עם השנים והופך לנזק בלתי הפיך.

מניסיוננו הרב, מקרים רבים של תביעות רשלנות רפואית מקורם בהיעדר אבחון או אבחון חלקי או טיפול רפואי לקוי שבוצעו לילדים. רשלנות רפואית עשויה להוביל לכדי ניתוחים חוזרים, אשפוז ממושך ואינטנסיבי וסכנת חיים ממשית לילדים.

משרד עו"ד רועי לביא מומחה בטיפול בנפגעי רשלנות רפואית בילדים וישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בטיפול מקצועי ומשפטי. 

img
sec-bg-img

צרו אתנו קשר

לעדכן בבקש ניתן להכנאת שלעדכן בבקש ניתן להכנס לניהול האתר לבחור את שם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטיםם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטים

{{message}}