img

רשלנות רפואית בייעוץ גנטי

התפתחות הגנום האנושי וחקר המחלות התורשתיות יחד עם שיטות מחשוב מתקדמות, העניקו לרפואה המיילדותית את הרפואה הגנטית ככלי עזר ראשון במעלה שהעלה באופן משמעותי את יכולותיה לאתר מאות תסמונות ומומים גנטיים בטרם תחילת ההיריון באמצעים פשוטים עם אחוזי הצלחה של עד 99%. משרד עו"ד רועי לביא, מומחה בטיפול ברשלנות רפואית בייעוץ גנטי ויעניק לכם ליווי צמוד ומקצועי בנושא ברמה המשפטית והמקצועית הגבוהה ביותר.

סממנים של רשלנות של בייעוץ גנטי


ההתייחסות לרפואה הגנטית תחת המטריה המשפטית נחלקת לשני שלבים:

הראשון: הייעוץ הגנטי שניתן בטרם תחילת ההיריון הכולל שקלול מוצא ורקע משפחתי ידוע של מומים ותסמונות גנטיות.

השני: במהלך ההיריון בהם תסמונות גנטיות רבות ניתנות כיום לאבחון מוקדם בהתאם לממצאים העולים במהלך ההיריון בעת ביצוע בדיקות המעקב השגרתיות, למשל, תסמונת דאון, שפה שסועה, מומים לבבים וכו'. 

לכן אי הפניית ההורים בכל אחד מהשלבים לייעוץ גנטי וביצוע בדיקות מתאימות או ביצוע בדיקות גנטיות אלו באופן לקוי או חסר הנה רשלנות רפואית,

כל אחד מהשלבים עומד בזכות עצמו ויש לבצע את מלוא הבדיקות בהתאם לקריטריונים בכל שלב.

99
sec-bg-img

צרו אתנו קשר

לעדכן בבקש ניתן להכנאת שלעדכן בבקש ניתן להכנס לניהול האתר לבחור את שם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטיםם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטים

{{message}}