img

רשלנות רפואית בהריון

תביעות בעילת רשלנות רפואית בהריון ובלידה נמנות על אלו המורכבות ביותר. חשיבות ביצוע מעקב תקין של התפתחות העובר במהלך ההיריון הנה דרמטית וראשונה במעלה, הבדיקות המבוצעות על ידי קופות החולים, בין היתר שקיפות עורפית, חלבון עוברי, סקירות המערכות, בדיקות דם, מי שפיר, ייעוץ גנטי וכו', כולן במטרה ללמוד ככל שניתן על מצבו של העובר בזמן אמת.

ויודגש, בדיקות אלו מהוות כיום את הפרקטיקה הרפואית המקובלת, הסטנדרטית והסבירה! כל חריגה מכך הנה רשלנות רפואית. משרד עו"ד רועי לביא מטפל ברשלנות רפואית זו ברמה הגבוהה ביותר לשירותכם. 

כיצד תוכלו לזהות סממנים של רשלנות רפואית בהריון

  • הימנעות מהפניית האם במהלך ההיריון לביצוע בדיקות מכוונות, מקיפות ומורחבות במידת הצורך או לחילופין, ביצוען באופן חלקי או לקוי.
  • אי מסירת אינפורמציה, או מסירת אינפורמציה חלקית על מצבו של העובר להורים בזמן ההיריון.
  • אי מתן הדעת להיסטוריה המיילדותית של הפסקות היריון ולידות מוקדמות
  • אי הפניית האישה למעקב על ידי מחלקה להיריון בסיכון או לשמירת היריון באשפוז רציף במצבים בהם קיים חשש למום, תסמונת בעובר או לידה מוקדמת מכל סיבה אחרת
img
sec-bg-img

צרו אתנו קשר

לעדכן בבקש ניתן להכנאת שלעדכן בבקש ניתן להכנס לניהול האתר לבחור את שם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטיםם הדף ולעדכן ישירות את הטקסטים

{{message}}